Affiliate Marketing คืออะไร ?

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก affiliate marketing หรือสงสัยว่าคนทำอาชีพ affiliate เค้าได้เงินมายังไง ต้องทำอะไรบ้าง ลองดู Video นี้ครับ อาจจะช่วยทำให้เรารู้จักกับ affiliate marketing มากขึ้น ไม่แน่คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่อยากลองมาหารายได้จาก affiliate program หรือทำมันเป็นอาชีพเหมือนผมก็ได้ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X